Nederlands

Heldere Zaken

Energon richt zich op de ontwikkeling, financiering en het beheer van bio-energiecentrales die primair warmte produceren ter verwarming van gebouwen of ten behoeve van bedrijfsmatige processen.

Ontzorging

Energon zorgt voor de eventuele vergunningen, de bouw- of reconstructiewerkzaamheden, een betrouwbare en automatische verwarmingsinstallatie, de leveringen van duurzame biomassa en het continu functioneren van het energiesysteem. Energon verzorgt het onderhoud van de installatie. Een bedrijf of publieke organisatie bespaart vanaf de eerste dag op zijn warmtekosten. Bovendien reduceert het zijn broeikasgasemissies, omdat biomassa een hernieuwbare bron van energie is.

Vaste prijzen

Doordat Energon een onderdeel is van de WWR Group, die zelf biomassa produceert uit residustromen (geen bomenkap) kan Energon voor een lange periode. tot wel 10 jaar, de prijs voor biobrandstof vaststellen. Gezien de huidige ontwikkelingen op de energiemarkt betekent dit meer stabiliteit in uw energiekosten en een aanzienlijke besparing ten opzichte van gas. Met een te verwachten gemiddelde gasprijsstijging van ca. 5 tot 7% per jaar, zal dat voordeel alleen maar toenemen.

Heldere brandstof

Energon biedt u heldere projecten gebaseerd op pure biobrandstoffen van zijn zusterbedrijf Pure Power: eerlijke en onbeperkt beschikbare biomassa van moeder natuur. Onze producten zijn afkomstig uit residustromen van de houtindustrie, de agrarische sector en van landschapsonderhoud. Dus niet van energieteelt en boskap.

Uitgaande van de energie-inhoud is de prijs van houtpellets ten opzichte van gas tot wel 40 procent lager. Daarnaast zijn bestaande biomassakacheltechnologieën betrouwbaar en kunnen deze systemen ook zonder overheidssubsidies een aanzienlijke besparing in de stookkosten opleveren. Tenslotte zorgt het gebruik van houtpellets voor een lagere toevoeging van CO2 aan de atmosfeer. Overstappen op biomassa draagt bij aan een duurzame toekomst zonder fossiele brandstoffen.  

We leveren onze projecten Turn Key. Mede door de samenwerking met onze partners, hebben wij toegang tot alle benodigde disciplines en kunnen wij bouwen op een brede basis aan ervaring. Financiering, realisering, beheer en onderhoud, alles wordt geregeld door uw contactpersoon bij Energon. Maatwerk helemaal gericht op uw situatie.