Nederlands

Energon in de media

Pelletverwarming zorgt voor besparing van € 200 per appartement per jaar

Artikel uit VVE Magazine van VVE Belang dec. 2013

VvE F. Zernikestraat 1-127 in Hengelo profiteert direct van milieuvriendelijk verwarmingssysteem.
“We betalen geen vastrecht meer, en we hoeven ons ook geen zorgen te maken over het onderhoud”
“Aanvankelijk reageerde ik sceptisch, toen onze beheerder het idee van pelletverwarming voor onze complexen lanceerde. Het klonk nogal als gedoe. Toen ik me erin verdiepte, bleek het veel beter dan ik had gedacht. We zijn toen vrij snel het informatietraject ingegaan, en pelletverwarming bleek ook nog financieel heel aantrekkelijk te zijn. Het feit dat we straks geen fossiele brandstof meer verstoken, is mooi meegenomen, maar het financiële voordeel blijft het belangrijkst. Plus natuurlijk dat onze appartementen een aanzienlijk beter energielabel krijgen; alleen door deze installatie!” 
 
Niels Nijenmanting, voorzitter van VvE F. Zernikestraat 1-127 in Hengelo (Overijssel), veranderde van scepticus in warm pleitbezorger van pelletverwarming. In oktober 2012 besloten de eigenaren van vier complexen aan de F. Zernikestraat dat voor de verwarming zou worden gekozen voor pelletverwarming. Pellets zijn samengeperste houtblokjes; een vorm van biomassatechnologie dus. 
De voorzitter: “We kopen geen installatie, maar warmte. Bovendien betalen we straks geen vastrecht meer, en hoeven we ons geen zorgen te maken over de kosten van onderhoud. Dat zit allemaal in het contract dat we met Energon hebben afgesloten. Ook de subsidieaanvraag is door dat bedrijf geregeld. De lening die we (tegen een lage rente) voor de installatie hebben afgesloten, zien we helemaal niet terug in onze jaarcijfers. Het was dan ook geen enkel probleem om het voorstel door de Algemene Ledenvergadering te loodsen. De enige tegenstemmer realiseerde zich later dat hij eigenlijk toch ook vóór was…”
 
Voordelig en milieuvriendelijk
 
Pelletverwarming kan – ook zonder subsidies - tot grote besparingen leiden, én pellets zijn heel milieuvriendelijk, vertelt Marcus Vronik, directeur van Energon, het bedrijf dat de komende tien jaar de warmte garandeert bij vier VvE’en in Hengelo. 
“In september jl. is de gasgestookte installatie verwijderd en vervangen door nieuwe ketels en buffervaten. Pellets hebben als grootste voordeel dat ze heel veel energie leveren: al het vocht is eruit geperst. Wij werken uitsluitend met gecertificeerde ENplus A1-houtpellets, waarvan het vochtgehalte altijd gelijk is.
 In de praktijk komt er een keer per maand een vrachtauto voorrijden, die de pellets in de opslagbunker blaast. De pellets komen uit Nederland en België, waar ze een soort afval zijn van de houtindustrie. Er worden dus geen bossen aangeplant om pellets te vervaardigen: het gaat altijd om residustromen.”
 
Voordelen
 
Hij zet de voordelen van pellets op een rij: “Stoken op houtpellets is tot wel 40% goedkoper dan op gas; het is een onbeperkt hernieuwbare brandstof; stoken op houtpellets draagt bij aan de reductie van broeikasgasemissies; ze bevatten veel energie (1,7 kg houtpellets = 1 m³ aardgas), en ENplus A1-houtpellets hebben een laag asgehalte. Ze branden efficiënt en ze stinken niet. Bovendien nemen ze drie keer minder volume in beslag dan houtblokken.
Er is ook een (relatief klein) nadeel: je hebt opslagruimte nodig voor pellets. De ketels zijn ook groter dan gastgestookte ketels, dus de ruimte voor de ketel moet groter zijn dan die voor gasgestookte ketels. Voor de opslagruimte kunnen we eventueel ook een mobiele oplossing creëren.”
 
“Onwenselijke situatie”
 
In een notariële akte die in het verleden is opgesteld, was vastgelegd dat de bewoners van 185 woningen verplicht waren hun warmte af te nemen van de ketel, die was ondergebracht in het complex F. Zernikestraat 1-127: 165 appartementen en 20 eengezinswoningen. De appartementen zijn verdeeld over drie complexen: één gemengd complex (eigenaren en enkele huurders) twee complexen huurwoningen van woningcorporatie Welbions, en de eengezinswoningen, die voor het merendeel eigendom zijn van de bewoners.
De eigenaren reserveerden sinds de oprichting (ca. 10 jaar geleden) voor onderhoud c.q. vervanging van de verwarmingsinstallatie.
Jolanda Stokkingreef, eigenaar van Vastgoed Beheer Twente, de VvE-beheerder van de VvE F. Zernikestraat 1-127, was nauw betrokken bij het proces om te komen tot een nieuwe opzet van warmtevoorziening. Ze vertelt: “We ontdekten dat er sprake was van blokverwarming, waarmee de 185 woningen van warmte werden voorzien. De leden van VvE F. Zernikestraat 1-127 draaiden op voor de kosten van onderhoud en vervanging van de ketels. 
Al met al was dit natuurlijk een onwenselijke situatie, want er was te weinig duidelijkheid over de verdeling van de kosten. Bovendien liep de VvE van het blok waarin de installatie was ondergebracht, een groot risico.”
 
Stichting
 
“De VvE was geïnteresseerd in mijn voorstel om informatie in te winnen bij Energon. Pellets zouden immers kunnen zorgen voor duurzaamheidswinst én voor een flinke besparing. 
We hebben nog even overwogen om de hele installatie te verwijderen uit het complex, maar dat is onhaalbaar. Daarom is – in goede samenwerking met woningcorporatie Welbions en een notaris - gekozen voor de oprichting van een stichting waarin alle VvE’en én de eengezinswoningen op gelijkwaardige wijze vertegenwoordigd zijn. Stichting Ketelverwarming F. Zernike, die officieel opdrachtgever is van de installatie, is in september opgericht, en de installatie werd ook in die maand vervangen. Direct daarna is de SDE+-subsidie ingegaan.”
Met de installatie was een investering van € 281.000 gemoeid. De reservering van de VvE voor onderhoud c.q. vervanging van de installatie (€ 150.000) werd geïnvesteerd in de nieuwe pelletinstallatie. De rest werd in de vorm van een duurzaamheidslening geleend tegen een rentepercentage van 1,6%. De installatie wordt in een kleine negen jaar terugverdiend: per jaar gemiddeld besparen de bewoners 200 euro per appartement (bij de huidige gasprijs).
 
Besparing
 
Energon levert warmte en is ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de installatie. De prijs staat voor tien jaar vast. Bovendien regelde Energon de SDE+-subsidie voor de VvE. De installatie is groter dan 500 kW (een voorwaarde voor toekenning van de subsidie), en de eigenaren krijgen 2 euro voor elke opgewekte Gigajoule voor een periode van 12 jaar. Aan de F. Zernikestraat wordt 4.748 Gj per jaar opgewekt. Per jaar wordt dus een extra besparing van € 9.496 gerealiseerd, rekent Vronik voor.
Het energielabel van de woningen gaat er ook op vooruit door de overstap op deze nieuwe techniek, zegt de directeur: “Wij hebben TNO gevraagd een zogeheten ‘gelijkwaardigheidsverklaring’ op te stellen. Daarmee kan de installatie worden vergeleken met andere verwarmingstechnieken. Op basis van die verklaring maken de woningen – alléén door vervanging van gas door pellets – in één klap drie energielabelsprongen. Ze hebben nu gemiddeld D en ze gaan naar A. Dat is natuurlijk heel gunstig voor de eigenaren die hun appartement willen verkopen.”
Niels Nijenmanting bevestigt dat: “We hebben alle woningen vóór de installatie van de pelletverwarming laten voorzien van een energielabel. De bewoners zien straks – als we de nieuwe labels aanvragen – dus direct wat de nieuwe installatie hun aan labelwinst oplevert. Ik ben daar heel blij mee: mijn appartement staat te koop!”