Nederlands

Heldere Visie

De missie van Energon is de ontzorging van de klant door een totaalconcept te bieden, waarbij de klant wordt afgerekend op ontvangen c.q. verbruikte energie, vergelijkbaar met gasverbruik.

"Clear business with clear energy"

Energon biedt bedrijven en publieke organisaties in Nederland totaaloplossingen aan voor het snel en probleemloos overstappen op duurzame warmte. Het produceren van warmte uit biomassa levert naast milieuwinst substantiële kostenreducties op, ook zonder subsidie. Daarnaast is de prijs van biomassa al vele jaren stabiel, in tegenstelling tot de gasprijs die naar verwachting in de toekomst zal blijven stijgen.

Voor bedrijven is de warmtevoorziening een essentieel aspect van de bedrijfsvoering, waarmee zij geen risico’s willen lopen. Bij het bestuderen van de mogelijkheden om over te stappen op bio-energie lopen zij tegen verschillende technische en organisatorische vragen op. Energon is erin gespecialiseerd alle mogelijke drempels om over te stappen op milieuvriendelijke warmte weg te nemen. Energon ‘ontzorgt’ organisaties volledig.

Samengevat

  • Gemiddeld 30% besparing op uw stookkosten t.o.v. gas
  • Totale ontzorging: alles wordt  voor u geregeld, ook na ingebruikname van de installatie
  • Vaste prijzen voor biobrandstof, contracten van 5, of 10 jaar